การเปลี่ยน/คืนสินค้า

Josoco ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเลือกซื้อสินค้าของเรา ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาด คุณจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ นโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อ ที่คุณสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จากสาเหตุดังต่อไปนี้


เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้าที่ลูกค้าควรทราบ

** ในกรณีที่คืนเป็นเงินสด บริษัทจะคืนเงินตามช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระเข้ามา เช่น คืนเข้าบัตรเครดิต หรือคืนโดยการโอนผ่านบัญชี **


คุณสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้า หรือ แจ้งขอคืนสินค้าและค่าสินค้า โดยแจ้งกลับมาที่เราภายใน 7 วัน นับจากวันที่คุณได้รับสินค้า และส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืน กลับมาที่เราภายใน 14 วัน นับจากวันที่คุณได้รับการยืนยันจากเรา โดยคุณจะต้องส่งสินค้ากลับมาในสภาพเหมือนกับตอนที่คุณได้รับสินค้า หรือ บรรจุหีบห่อใหม่ให้เรียบร้อย

ทั้งนี้ คุณจะต้องส่งคืนสินค้ากลับมาทางไปรษณีย์ EMS หรือ บริษัทจัดส่งสินค้าใดๆ ที่เราสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ โดยคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าในเบื้องต้น หลังจากที่เราได้รับคืนสินค้าและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการตามที่คุณแจ้งมา พร้อมคืนค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าตามจริงในรูปแบบ Point สำหรับใช้ในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดไป โดยคุณสามารถส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าส่งสินค้าของคุณมาทางอีเมล support@josoco.com

หากคุณไม่พอใจกับสินค้าที่สั่งซื้อด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น และไม่ใช่ความผิดพลาดจากเรา คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนกลับมาที่เรา และเราจะคืนเงินเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้นในรูปแบบ Point สำหรับใช้ในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดไป

ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับมาที่เราในสภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ตรงกับสาเหตุที่คุณแจ้งมา เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับเปลี่ยน/คืนสินค้า และเราจะทำการจัดส่งสินค้ากลับไปให้คุณเหมือนเดิม

กรณีที่การเปลี่ยน/คืนสินค้า แตกต่างจากเงื่อนไขทั่วไปที่ระบุไว้ เราจะแสดงเงื่อนไขพิเศษไว้ในส่วนของรายละเอียดของสินค้านั้นๆ

ราคาคุ้มค่า
เราเป็นผู้นำในการผลิตผ้าแบบครบวงจรของประเทศ ราคาสินค้าของเราย่อมคุ้มค่ากว่า
จัดส่งสินค้ารวดเร็ว
เรามีสินค้าพร้อมส่ง อีกทั้งเรายังเลือกใช้บริการขนส่งที่รวดเร็วเชื่อถือได้
ชำระเงินสะดวก
เรารับชำระผ่านบัตรเครดิต, บัตรเดบิต และการโอนเงินผ่านทางธนาคาร
สินค้าคุณภาพ
เราควบคุมคุณภาพสินค้า และมีการตรวจเช็คความสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ
นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อ
เรามีนโยบายที่ช่วยปกป้องผลประโยชน์ให้แก่ผู้ซื้อจากข้อผิดพลาดต่างๆ ตามเงื่อนไข
Copyright © 2016-2020 Josoco All Rights Reserved.